top of page
5R1A2421 kopie.jpg

NABÍDKA

INDIViDuÁLNÍ KONZULTACE

OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Pracuji s klienty buď při osobních konzultacích, nebo on line, obvykle 1x za 2-3 týdny (podle charakteru řešeného problému). Konzultace trvá obvykle do 1,5 hod. 

Témata, která převážně řešíme:

 • změna životního stylu, jeho ozdravení 

 • nemoc klienta, či vážná nemoc v rodině 

 • únavový syndrom, vyhoření

 • problémy menopauzy, sexuálního života

 • vztahové problémy (rozchody, rozvody, nevěry, problémy v rodině)

 • hledání sebe sama (smyslu svého života)

 • pracovní problémy

 • situace spojené s umíráním či úmrtím

TeaMOVÉ AKCE

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, TÝMOVÝ KOUČINK

Práce se skupinou, či přednášky zaměřené na seberozvoj, aktivní péči o zdraví, efektivní vedení lidí v pracovním týmu. Přednášky a semináře připravuji tzv. „na klíč“, dle dohody s klientem.

Příklady proběhlých seminářů:

 • Pyramida zdraví

 • Člověk ve spleti vztahů (naše vztahová mapa)

 • Work life balance

 • Cesta ženy ke zdraví a kráse

 • Komunikační techniky v praxi

 • Asertivní komunikace 

 • Neverbální komunikace

 • Kvalita života pomáhajících profesí

 • Efektivní vedení lidí

 • Komunikace v týmu

 • Motivace týmu

 • Manažerské dovednosti v praxi

 • Řešení konfliktů v týmu

 • Jak být dobrý šéf
   

Cena je vždy stanovena na základě individuální dohody.

Kontakt
bottom of page