top of page

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty – Jitka Aglaia Malinská
Kontaktní údaje správce: Jitka Aglaia Malinská, e-mail: ji.mali@joyin.cz

 

Účel zpracování osobních údajů:

zpracování objednávek na sezeních a všechny záležitosti s tím spojené

marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv

vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

 

Právní základ zpracování osobních údajů:

  • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb

 

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

 

Poskytnutí osobních údajů je:

  • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně

  • dobrovolné pro hodnocení, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

 

VAŠE PRÁVA:

  • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím

  • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

  • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech

  • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech

  • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci

  • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

 

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

bottom of page